DE JONGE JOHAN VAN OLDENBARNEVELT

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Locatie: Zuidsingell, Amersfoort
Oplevering: mei 2010


Een moment waarop de jonge Johan van Oldenbarnevelt op het punt staat het ouderlijk huis te verlaten, terugkijkend op zijn jeugd en vooruitkijkend naar de toekomst. De leeuw leidt de jonge Johan naar de toekomst; als Raadspensionaris/Advocaat van den Lande zal Johan van Oldenbarnevelt Nederland dienen op het hoogst denkbare niveau. De toekomst is vastgelegd in het boek dat de leeuw in zijn bek meedraagt, het is de Remonstrantie aende Hooge ende Moghende heeren Staten vande landen van Hollandt ende West-Vrieslandt, van heer Johan van Oldenbarneveldt, Ridder, Advocaat vanden selven Lande die Johan van Oldenbarnevelt voor zijn executie in samenwerking met Johan Francken schreef.